Triển lãm VietNam Autoexpo 2016

Một số hình ảnh hoạt động của Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech tại Triển lãm VietNam Autoexpo 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập thông tin

Số điện thoại
Email