Chuyên gia Samhong - Kingtech hướng dẫn chuyển giao công nghệ thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe công nghệ 3D

Một số hình ảnh hoạt động chuyển giao công nghệ hệ thống THACO miền bắc.

Phòng đào tạo tại KIA - MAZDA PHẠM VĂN ĐỒNG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEUGEOT LONG BIÊN

 

 

 

 

Nhập thông tin

Số điện thoại
Email